Artikelen


Blauw licht, een mug of een olifant in de kamer?

In 2015 kwam de Gezondheidsraad met een waarschuwing. Door het stuk de titel: “De risico’s van ledverlichting” te geven was de toon gezet. Maar merkwaardig genoeg stond in hun eigen conclusies: “Of veelvuldige blootstelling aan ledl …

+READ MORE

Het Energie schlemieltjeThe Ener …

Eurostat stelde in maart dat Nederland – na Luxemburg en Malta – het laagste aandeel duurzame energie heeft en het verst verwijderd is van zijn nationale doel voor 2020. EZ betwist dat en zegt dat de energietransitie een stuk sneller ga …

+READ MORE

Betere kennis en kritische houding consument leidt …

De kwaliteit van ledverlichting is de laatste twee jaar sterk verbeterd doordat producenten veel geïnvesteerd hebben in innovatie en kwaliteit. Betere kennis en een meer kritische houding van de consument noodzaakt producenten om k …

+READ MORE

We moeten onszelf opnieuw uitvinden

Organized by GOOD!
Stationsplein 99, unit 176
1703 WE Heerhugowaard
+31 (0)72-5729794
info@ledexpo.nl

Solarmagazine installicht Uneto-Vni